Postępy prac budowlanych North Park

POSTĘPY PRAC NORTH PARK W LUBLINIE

Postępy prac budowlanych na inwestycji przy ul. Północnej 27 w Lublinie.

Szanowni Państwo dzisiaj publikujemy zdjęcia oraz krótki film autorstwa naszego byłego pracownika Daniela Drobika. Wieloletnia pasja, niewątpliwy zmysł do utrwalania otaczającej nas rzeczywistości dała impuls do przedstawienia aktualnego stanu zaawansowania naszych obecnych inwestycji.

W bieżącym przekazie ilustrujemy postępy prac budowlanych na inwestycji przy ul. Północnej 27 w Lublinie.

North Park-tętni codziennym życiem budowy/prace budowlane idą pełną parą. Obecnie wznoszona jest konstrukcja w technologii ściany szczelinowej, jeden z wielu etapów złożonej inwestycji.

Dzięki tej zaawansowanej technologii, która jednocześnie jest jedną z najbezpieczniejszych form zabezpieczenia stateczności wykopu budowlanego, mamy możliwość zbliżyć się nawet do 50 cm od sąsiednich obiektów bez uszczerbku dla ich konstrukcji. Nasza inwestycja nie może negatywnie oddziaływać na sąsiedztwo.

Konstruowana ściana szczelinowa to:

– 220 metrów bieżących obwodu ściany,

– ponad 100 ton stali konstrukcyjnej i 2 000 metrów sześciennych betonu,

– głębokość ściany dochodząca do 20 metrów poniżej poziomu.

Całość utworzy docelową ścianę garażu podziemnego oraz odizoluje go od wód gruntowych. Obecnie kończymy głębienie ściany szczelinowej, po czym zostanie wykonany oczep wieńczący koronę ściany, a następnie rozpoczną się prace związane z wykopem wewnątrz konstrukcji. Przewidywany czar realizacji to 3 miesiące. Po tym okresie będziemy mogli przejść do kolejnego etapu konstrukcji, czyli płyty fundamentowej…

Załączony film dedykujemy dla naszych Klientów.

O inwestycji

Zobacz inne nasze inwestycje w Lublinie