Postępy prac budowlanych North Park – marzec 2022

Budowa wchodzi w kolejny etap realizacji!

  • Zostały zdjęte stalowe rozpory, które dotychczas wspierały i zabezpieczały wykop oraz konstrukcje podziemia.
  • Po wykonaniu żelbetowej konstrukcji kondygnacji -2 i -1, podziemie budynku utrzymuje własną stateczność oraz jest solidną podstawą do wyższych pięter.
  • Trwają prace budowlane związane z realizacją kondygnacji nadziemnych – rysuje nam się docelowy kształt budynku!