Piętro Nr mieszkania Metraż Pokoje Cena Status Plan
00 A1 38.58 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
00 A2 34.37 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
00 A3 33.22 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
00 A4 50.28 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
00 A5 56.29 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
00 B86 31.37 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
00 B87 28.60 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
00 U1 115.71 - Zapytaj Sprzedane Pobierz
00 U2 122.45 - Zapytaj Sprzedane Pobierz
00 U3 120.72 - Zapytaj Sprzedane Pobierz
11 A81 36.07 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
11 A82 48.00 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
11 A83 53.83 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
11 A84 31.37 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
11 A85 33.92 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
11 B152 42.70 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
11 B153 56.18 3 Zapytaj Sprzedane Pobierz
11 B154 53.64 3 Zapytaj Sprzedane Pobierz
11 B155 35.07 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
11 B156 72.48 3 Zapytaj Sprzedane Pobierz
10 A74 36.09 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
10 A75 48.09 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
10 A76 122.28 5 Zapytaj Sprzedane Pobierz
10 A77 100.88 5 Zapytaj Sprzedane Pobierz
10 A78 53.37 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
10 A79 31.28 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
10 A80 33.92 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
10 B147 42.74 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
10 B148 56.18 3 Zapytaj Sprzedane Pobierz
10 B149 53.62 3 Zapytaj Sprzedane Pobierz
10 B150 34.03 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
10 B151 72.62 3 Zapytaj Sprzedane Pobierz
9 A69 36.07 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
9 A70 48.00 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
9 A71 53.83 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
9 A72 31.37 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
9 A73 33.92 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
9 B142 42.70 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
9 B143 56.18 3 Zapytaj Sprzedane Pobierz
9 B144 53.64 3 Zapytaj Sprzedane Pobierz
9 B145 35.07 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
9 B146 72.48 3 Zapytaj Sprzedane Pobierz
8 A62 36.09 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
8 A63 48.09 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
8 A64 122.28 5 Zapytaj Sprzedane Pobierz
8 A65 100.88 5 Zapytaj Sprzedane Pobierz
8 A66 53.37 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
8 A67 31.28 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
8 A68 33.92 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
8 B137 42.74 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
8 B138 56.18 3 Zapytaj Sprzedane Pobierz
8 B139 53.62 3 Zapytaj Sprzedane Pobierz
8 B140 34.03 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
8 B141 72.62 3 Zapytaj Sprzedane Pobierz
7 A54 43.34 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
7 A55 34.50 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
7 A56 37.50 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
7 A57 50.35 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
7 A58 56.28 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
7 A59 55.68 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
7 A60 38.77 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
7 A61 37.00 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
7 B130 35.38 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
7 B131 28.70 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
7 B132 42.43 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
7 B133 48.46 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
7 B134 26.51 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
7 B135 35.20 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
7 B136 53.76 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
6 A46 43.34 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
6 A47 34.50 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
6 A48 37.50 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
6 A49 50.35 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
6 A50 56.28 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
6 A51 55.68 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
6 A52 38.77 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
6 A53 37.00 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
6 B123 35.38 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
6 B124 28.70 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
6 B125 42.43 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
6 B126 48.46 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
6 B127 26.51 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
6 B128 35.20 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
6 B129 53.76 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
5 A38 43.34 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
5 A39 34.50 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
5 A40 37.50 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
5 A41 50.35 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
5 A42 56.28 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
5 A43 55.68 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
5 A44 38.77 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
5 A45 37.00 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
5 B116 35.38 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
5 B117 28.70 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
5 B118 42.43 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
5 B119 48.46 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
5 B120 26.51 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
5 B121 35.20 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
5 B122 53.76 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
4 A30 43.34 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
4 A31 34.50 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
4 A32 37.50 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
4 A33 50.35 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
4 A34 56.28 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
4 A35 55.68 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
4 A36 38.77 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
4 A37 37.00 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
4 B109 35.38 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
4 B110 28.70 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
4 B111 42.43 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
4 B112 48.46 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
4 B113 26.51 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
4 B114 35.20 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
4 B115 53.76 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
3 A22 43.34 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
3 A23 34.50 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
3 A24 37.50 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
3 A25 50.35 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
3 A26 56.28 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
3 A27 55.68 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
3 A28 38.77 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
3 A29 37.00 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
3 B102 35.38 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
3 B103 28.70 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
3 B104 42.43 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
3 B105 48.46 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
3 B106 26.51 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
3 B107 35.20 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
3 B108 53.76 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
2 A14 43.34 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
2 A15 34.50 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
2 A16 37.50 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
2 A17 50.35 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
2 A18 56.28 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
2 A19 55.68 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
2 A20 38.77 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
2 A21 37.00 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
2 B95 35.38 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
2 B96 28.70 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
2 B97 42.43 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
2 B98 48.46 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
2 B99 26.51 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
2 B100 35.20 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
2 B101 53.76 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
1 A6 43.34 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
1 A7 34.50 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
1 A8 37.50 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
1 A9 50.35 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
1 A10 56.28 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
1 A11 55.68 2 Zapytaj Sprzedane Pobierz
1 A12 38.77 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
1 A13 37.00 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
1 B88 35.38 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
1 B89 28.70 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
1 B90 42.43 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
1 B91 48.46 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
1 B92 26.51 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
1 B93 35.20 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz
1 B94 53.76 1 Zapytaj Sprzedane Pobierz